Informacje

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA

KRS: 0000026482, REGON: 000808015, NIP: 734-10-57-418

Konto: Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

70 8816 0001 2001 0000 2004 0001

Adres: 33-340 Stary Sącz, ul. Rynek 6, tel. 18 446 00 94

e-mail: towarzystwostarysacz@poczta.fm

Władze Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Zarząd: Andrzej Długosz – prezes, Wojciech Rams – wiceprezes, Renata Jachimczak – sekretarz, Karol Fijałkowski – skarbnik, Danuta Sułkowska – członek, Andrzej Nicpoński – członek, Wojciech Setlak – członek

Komisja Rewizyjna: Edyta Marczyk – przewodnicząca, Janina Klag-Fiut – członek,  Zofia Pychyrek – członek

Kontakt: prezes Andrzej Długosz

e-mail: angosz@poczta.fm

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy kto wyrazi taką wolę. Składka członkowska wynosi 15 zł rocznie.

Copyright © Muzeum Regionalne w Starym Sączu