Towarzystwo Miłośników Starego Sącza oraz Krynickie Towarzystwo Fotograficzne zapraszają do udziału w Konkursie Fotograficznym „Stary Sącz - kreatywnie ” edycja II pt. ”Bramy i furty w przestrzeni miejskiej”.

Tematem tej edycji konkursu są bramy i furty w historycznej przestrzeni miejskiej Starego Sączą. Organizatorzy oczekują fotografii ściśle związanych z tymi elementami zabudowy, ich różnorodności i stanu technicznego. Bowiem właśnie wejścia do domów, kościołów i innych obiektów są elementami najbardziej narażonymi na zniszczenie, przekształcenie lub zupełną wymianę na współczesne elementy. Fotografie wykonane z myślą o tym konkursie będą swoistą kroniką i przeglądem stanu zachowania dzieł dawnych rzemieślników. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach: artystycznej i dokumentalnej.

Szczegółowe informacje o konkursie (regulamin) i załączniki (zgłoszenie, zgoda dla uczestnika niepełnoletniego):

Regulamin konkursu 2017

Organizatorzy konkursu informują uprzejmie, iż termin przyjmowania prac konkursowych został przesunięty na dzień 7 października br.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2