Towarzystwo Miłośników Starego Sącza wraz z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pod hasłem "Stary Sącz - kreatywnie" edycja I pt. "Spuścizna św. Kingi".

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w konkursie.

Dla autorów najlepszych fotografii przewiduje się nagrody pieniężne i dyplom Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego.

Szczegółowe informacje o konkursie i załączniki zawarte są w regulaminie konkursu w załączeniu:

Regulamin konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2