DAR DLA MUZEUM REGIONALNEGO W STARYM SĄCZU 

Listopad 2020 r.

W ostatnich dniach Muzeum Regionalne w Starym Sączu wzbogaciło się o bezcenny dar, monumentalny obraz olejny na płótnie przedstawiający Fausta – legendarną postać z dramatu teatralnego Johanna Wolfganga Goethego.

Podobno faktycznie żyła taka osoba – Faust, doktor, uczony mąż. Istniały nawet dwie wersje jego imienia: Georg i Johann. Żył w latach 1480 – 1540. Był czarodziejem i alchemikiem. Wsławił się wywołaniem ducha Heleny Trojańskiej, zostawił po sobie wspomnienie oszusta (nabierał ludzi na pieniądze) i bezbożnika oraz przekonanie, że przy jego śmierci pojawił się diabeł, zabrał jego duszę i zostawił smolisty ślad. 

Obraz ten to pamiątka po wybitnej, światowej sławy śpiewaczce operowej Adzie Sari (1886-1968).

Podarował go dla muzeum pan Piotr Szayer – bratanek Ady Sari, syn najmłodszego brata Maestry – Mariana. Ponieważ Pan Piotr mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych, obraz przechowywany dotychczas w Krakowie przywiózł do Starego Sącza przyjaciel darczyńcy p. Józef Kisielnicki, którego żona, konserwator dzieł sztuki, dokonała gruntownej renowacji obrazu. Ada Sari miała ten obraz w swoim warszawskim mieszkaniu, była do niego bardzo przywiązana, ponieważ rolą Małgorzaty w pięcioaktowej operze „Faust” Charles’a Gounoda do libretta Jules’a Barbiera i Michela Carrégo, luźno opartego na pierwszej części dramatu Johanna Wolfganga Goethego o tym samym tytule debiutowała na deskach Teatro Nazionale w Rzymie w 1909 r. (fot. arch.). Obraz jest niesygnowany, datowany na XIX w.

Jest to iście „królewski” dar, oprócz wybitnych walorów artystycznych obrazu jest on jeszcze ubogacony tym, że należał do Wielkiej Artystki.

Warto jeszcze dodać, że 12 listopada br. Telewizja Polska program 3 Kraków, nagrywała w muzeum oraz plenery w mieście do filmu dokumentalnego o Adzie Sari. Dziesięciominutowy film z cyklu „Wielcy z Małopolski” będzie pokazany na antenie TVP 3 Kraków do połowy grudnia, jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności.

 

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ POR. WŁADYSŁAWA ŚWIEBOCKIEGO

10 listopada 2020 r.

W przeddzień Święta Niepodległości odbyła się w Starym Sączu skromna ze względu na ograniczenia sanitarne spowodowane epidemią, uroczystość upamiętniająca por. Władysława Świebockiego. Na jego rodzinnym domu przy ul. Daszyńskiego 7 odsłonięto pamiątkową tablicę w 100. rocznicę jego bohaterskiej śmierci w bitwie pod Dytiatynem 16 września 1920 r. w wojnie polsko – bolszewickiej.

Władysław Świebocki urodził się w Starym Sączu 16 czerwca 1893 r.

Uczeń c.k. Gimnazjum I w Nowym Sączu i absolwent gimnazjum w Nowym Targu, student Wydziału Prawa UJ. Podczas I wojny światowej w oddziałach artylerii c. k. armii. Od września 1918 r. jako rekonwalescent przebywał w Nowym Sączu. 31 października 1918 r. wziął udział w antyaustriackim przewrocie wojskowym w sądeckim oddziale Milicji Wojskowej.

W Wojsku Polskim służył najpierw w 1 pułku strzelców podhalańskich w Nowym Sączu (od XI 1918 r. do III 1919 r.), a następnie w 1. pułku artylerii górskiej w Nowym Targu. W sierpniu 1920 r. walczył w bitwie warszawskiej, m.in. pod Ossowem, następnie w Małopolsce Wschodniej. Tuż przed śmiercią, we wrześniu 1920, awansowany do stopnia kapitana.

Poległ wraz z żołnierzami i oficerami 4. baterii 1. pułku artylerii górskiej pod Dytiatynem k/Halicza podczas wielokrotnie ponawianych ataków 8 dywizji kawalerii „Czerwonych Kozaków”, która rozwścieczona oporem garstki polskich obrońców nie brała jeńców. Spoczywa w miejscu bitwy, wraz z wszystkimi poległymi na cmentarzu-mauzoleum (zniszczonym przez władze sowieckie po 1945 roku). Bateria, w której służył, nazwana została przez Marszałka Józefa Piłsudskiego „Baterią Śmierci”, a miejscowość gdzie rozegrała się bitwa „polskimi Termopilami”.

Został odznaczony pośmiertnie Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek wraz z prezesem Towarzystwa Miłośników Starego Sącza Andrzejem Długoszem. Następnie tablicę poświęcił i odmówił modlitwę za Porucznika i Ojczyznę ks. prałat Alfred Kurek – uhonorowany w 2015 r. medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Na koniec zostały złożone kwiaty.

O przywrócenie pamięci o por. Władysławie Świebockim zwrócił się prof. Jerzy Giza przewodniczący Komisji ds. Upamiętnień przy krakowskim IPN-ie, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie w liście do ks. prałata Alfreda Kurka jeszcze w 2019 r. Ks. prałat przekazał sprawę Prezesowi Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, który zapewnił ks. prałata, że Towarzystwo weźmie na siebie całość spraw z tym związanych. W międzyczasie gościł w naszym muzeum p. Jacek Jarosik, którego por. Świebocki był dziadkiem stryjecznym. On to opowiedział o rodzinie Świebockich i wskazał ich dom rodzinny przy ul. Daszyńskiego 7. Obecna właścicielka domu p. Rozalia Szewczyk wraz z rodziną bardzo chętnie przychylili się do propozycji wmurowania tablicy pamiątkowej. Projekt społecznie wykonał p. Józef Stec artysta plastyk, a tablicę wykonała Firma ArtStec. Wobec trudności finansowych TMSS spowodowanych spadkiem dochodów z muzeum w wyniku trwającej epidemii sprawę zapłaty za wykonanie tablicy wziął na siebie p. Burmistrz. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tablicy, Towarzystwo Miłośników Starego Sącza składa serdeczne podziękowanie. Dzięki niej przetrwa pamięć o bohaterskim Poruczniku, jak również o tej straszliwej wojnie o wschodnią granicę Państwa Polskiego sprzed stu lat.

 

Inauguracja stulecia odzyskania niepodległości

W poniedziałek 26 lutego 2018 r. Muzeum Regionalne odwiedziła grupa starosądeckich radnych, sołtysów, przewodniczących komitetów osiedlowych, dyrektorów jednostek gminnych, z burmistrzami Jackiem Lelkiem i Kazimierzem Gizickim. Była to inauguracja akcji „Sto wizyt na stulecie odzyskania niepodległości Polski”. Zwiedzających oprowadzali po muzeum prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, jednocześnie kustosz muzeum Andrzej Długosz i Magdalena Fryźlewicz. Obecny był także wiceprezes Towarzystwa Wojciech Rams. Wydarzenie upamiętnił wpis do księgi gości i okolicznościowe zdjęcie. Kolejne karty w księdze będą zapełniać grupy zorganizowane, które pojawią się w tym roku w muzeum.

Fot. Rafał Kamieński, https://www.facebook.com/gminastarysacz/


BOGATY PLAN PRACY TOWARZYSTWA W ROKU WAŻNYCH JUBILEUSZY

W niedzielę 11 lutego 2018 roku odbyło się zebranie członków Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, na którym podsumowano 2017 rok i przedstawiono plan na rok bieżący.

Prezes Andrzej Długosz przedstawił dokumenty z działalności zarządu w roku ubiegłym i plan pracy na ten rok. Zarząd otrzymał absolutorium i jednogłośną decyzją zebranych będzie kierował Towarzystwem przez następną kadencję. Z powodu rezygnacji Andrzeja Sojki, wybrano na wolne miejsce w zarządzie Wojciecha Setlaka.

W ubiegłym roku decyzją władz gminy odnowiona została elewacja Domu na Dołkach (siedziba muzeum) - referował prezes Towarzystwa. A oprócz prowadzenia muzeum regionalnego przeprowadzono też szereg ważnych przedsięwzięć. Obchody 75. rocznicy likwidacji getta w Starym Sączu. Na frontonie budynku biblioteki umieszczono pamiątkową tablicę. Tablicę zaprojektował art. plastyk Józef Stec, a koszty wykonania sfinansował Bank Spółdzielczy w Starym Sączu. W marcu. odbyły się 11. Dni Księdza Tischnera. Zorganizowano „Noc Muzeów” w piątek 19 maja. W imprezie uczestniczył konserwator dzieł sztuki J. Stec, który pokazywał kolejne etapy konserwacji obrazu olejnego na płótnie. Odbyła się 12. kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. Wolontariusze zebrali ponad 12 tys. zł. Wydrukowano obrazek – cegiełkę rozdawana podczas kwesty, autorstwa Andrzeja Ramsa. Odnowiono nagrobki: Franciszka Gaudnika, osoby nieznanej na starym cmentarzu i tablicę Ludwika Panczykowskiego na kościółku św. Rocha. Od początku tej akcji odnowionych zostało w sumie 41 nagrobków i jedna tablica. Odbyła się II edycja konkursu fotograficznego „Stary Sącz – kreatywnie: „Bramy i furty w przestrzeni miejskiej” i wystawa pokonkursowa. Starosądeczanin, komandor Franciszek Wróbel otrzymał dyplom honorowego członka TMSS przyznanego przez Walne Zebranie. Odnowiony bardzo zniszczony obraz pt. „Przemienienie Pańskie”. Muzeum wzbogaciło się o podarowane przez Ingę Julię Dembowską z Warszawy 43 sztuki elementów strojów wykonanych przez legendarną Stefanię Siatkowską (m.in. gorsety, bluzki, spodnie, peleryny, zapaski).

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Starego Sącza na 2018 r. obejmuje następujące działania:

 • Doprowadzenie do końca remontu kapliczki „Pod Bożą Męką” i organizacja poświęcenia kapliczki po jej wykonaniu.
 • Opracowanie i wydanie broszurki: 70 lecie działalności TMSS
 • Uroczyste spotkanie członków i sympatyków TMSS z okazji 70 lecia działalności.
 • Dni Księdza Tischnera 14 – 17 marca 2018 r.
 • Akcja dla szkół „100 wizyt w muzeum na 100 lecie Niepodległości”
 • Posadzenie „Dęba Wolności” 1918 – 2018.
 • Udział w obchodach jubileuszowych 200 lecia urodzin i 120 lecia śmierci Szczęsnego Morawskiego i 50 lecia śmierci Ady Sari oraz 100 lecia odzyskania Niepodległości
 • Renowacja kolejnych wytypowanych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
 • Kwesta we „Wszystkich Świętych” na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
 • Ogłoszenie i przeprowadzenie 3 edycji konkursu fotograficznego: Stary Sącz - kreatywnie „Kapliczki, krzyże przydrożne na terenie miasta i gminy Stary Sącz”
 • Przygotowanie i otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej
 • Renowacja obrazu olejnego „Madonna z Dzieciątkiem”
 • Praca stała: udostępnianie muzeum, biblioteki, archiwum, oprowadzanie i lekcje muzealne
 • Akcja 100 wizyt na 100 lecie odzyskania niepodległości RP

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA

W niedzielę 12 lutego 2017 r. obyło się coroczne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, na którym prezes Andrzej Długosz przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2016 r.

Na wstępie zebrania miało miejsce przekazanie do zbiorów muzeum dawnego sztandaru Rady Miejskiej przez przewodniczącą rady Ewę Zielińską i radnych Julię Dziedzic i Sławomira Szczepaniaka.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Starego Sącza za 2016 r.:

 „Zgodnie z obowiązkiem statutowym spotykamy się jak co roku aby dokonać podsumowania działań jakie zostały wykonane w minionym roku. Był to 68 rok od założenia naszego stowarzyszenia w 1948 r.

 Wydarzenia:                                                                                                                                                                               1. Zakończona została digitalizacja listów Ady Sari do rodziców z lat 1907 – 1927 oraz przygotowaliśmy i otworzyliśmy  8 marca 2016 r. w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej wystawę pt. „Ada Sari – życie,  kariera i sława”. Wystawa cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. W otwarciu wystawy udział wzięło ok. 50 osób a w terminie do końca marca zwiedziło ją 265 osób. Licznie przybyły media zwłaszcza radiowe. 14 kwietnia prezes wygłosił w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nowym Sączu wykład o Adzie Sari. 

2. X. edycja Dni Księdza Tischnera odbyła się w dniach 9-12 marca 2016 r. w 85 rocznicę Jego urodzin. I tak, wykład pt. „Co Tischner zwie myśleniem” wygłosił ks. dr Miłosz Hołda z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Należy podkreślić , ze jest to już kolejny wykładowca z tej uczelni , który gości podczas „Dni”. Następnie odbyła się promocja książki autorstwa dra Bartłomieja Seklera z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Ksiądz Józef Tischner w środkach społecznego przekazu w Polsce w latach 1955 – 2000”. W trzecim dniu na spotkanie przyjechał z Krakowa o. Stanisław Tasiemski – dominikanin, watykanista i znany komentator spraw bieżących w Kościele. Wszystkie spotkania odbyły się w sali Muzeum Regionalnego a współorganizatorem był Urząd Miejski a całość kosztów pokryła Gmina Stary Sącz.

Po raz pierwszy sprawozdania z Dni były nadawane w programach I i II Polskiego Radia, dzięki współpracy z p. Moniką Chrobak z Radiowej Agencji Informacyjnej. Prezes uczestniczył też na żywo w audycjach Radia Kraków i Radia RDN Nowy Sącz.

3. Nasze Towarzystwo ufundowało i wykonało   tablicę pamiątkową pod wieżą klasztorną dla uczczenia 50. rocznicy centralnych obchodów Milenium Chrztu Polski dla diecezji tarnowskiej 24 lipca 1966 r. z udziałem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – prymasa Polski i abpa Karola Wojtyły – metropolity krakowskiego. Odsłonięcia tablicy dokonał podczas centralnych uroczystości odpustowych ku czci św. Kingi ks. biskup Andrzej Jeż ordynariusz diecezji tarnowskiej, Burmistrz Starego Sącza i prezes Towarzystwa. Ks. biskup przed ceremonia odsłonięcia przypomniał to wydarzenie sprzed 50 laty a ks. proboszcz podziękował TMSS za tablicę. Należy podkreślić wielką przychylność Sióstr Klarysek w tej sprawie oraz załatwienie wszystkich formalności z tym związanych. Tablicę zaprojektował bezpłatnie artysta plastyk Józef Stec.

4. Po raz pierwszy został przeprowadzony konkurs fotograficzny pn. „Stary Sącz- kreatywnie” edycja I dziedzictwo św. Kingi. Konkurs zorganizowany został razem z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym a kuratorem konkursu była p. Alicja Przybyszowska wiceprezes KTF , która była też pomysłodawcą konkursu i opracowała regulamin. Na konkurs , który trwał od 1 sierpnia do 30 września wpłynęły 43 prace w 2 kategoriach – 20 w artystycznej i 23 w dokumentalnej. Przyznano nagrody finansowe ufundowane przez TMSS - po 3 w każdej kategorii i 2 wyróżnienia.

 Zorganizowano wystawę wszystkich prac nadesłanych na konkurs, której wernisaż odbył się 28 października 2016 r. Wtedy to wręczono też nagrody.

5. Wykonano na nowo stałą ekspozycję muzealną  „Okupacja niemiecka w l. 1939-1945 na ziemi starosądeckiej i udział starosądeczan w walkach o wyzwolenie”. Dotychczasowa wykonana była w 1976 r. i wiele  treści straciło na aktualności lub było pominięte lub błędnie podane.                                                                

Wykonano następujący zakres prac: wszystkie materiały zostały zeskanowane i opisane z czego powstał katalog zbiorów. Opracowano na nowo biografie starosądeczan walczących o wolność i więzionych w różnych obozach koncentracyjnych. Poszerzono wystawę o materiały przechowywane w archiwum, ujednolicono i uzupełniono opisy tekstowe w oparciu o nową wiedzę. Na nowo  opracowano stronę graficzną wystawy. Nad całością prac merytorycznych czuwała p. Beata Wierzbicka z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, która tez opracowała scenariusz wystawy. Zakres prac był tak duży, że wykonanie trwało od 1 września do 30 listopada ub. roku. Na nowo wystawę można było wykonać dzięki wsparciu finansowemu powiatu nowosądeckiego i Banku Spółdzielczego w Starym Sączu.

6. Odnowiony  został grób   rodziny Seuchterów na nowym cmentarzu ze środków społecznych zebranych podczas kwesty w 2015 r. oraz częściowo z 2016 r. Grobowiec był bardzo zniszczony. Potrzeba było naprawić dach, nałożyć tynki na ściany, odnowić figurę Matki Bożej oraz naprawić witraż w pracowni specjalistycznej w Krakowie. Dokończono tez remont nagrobka małżonków Szołayskich  m. in.  poprzez wykonanie nowej tablicy nagrobnej.

7. W uroczystość Wszystkich Świętych odbyła się kolejna, XI kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach. 17 wolontariuszy zebrało łącznie

10670  złotych. W zbiórce uczestniczyła tez młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skłodowskiej i Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. Rozdawana była tez kartka- cegiełka autorstwa Andrzeja Ramsa, który wykonał ja bezpłatnie.

8.  18 maja odbyło się spotkanie poetyckie  z członkiem naszego Towarzystwa Janem Klimeckim z Kozienic. Niestety, oprócz pracowników muzeum przybyły tylko 4 osoby. Trzeba podkreślić, biorąc też doświadczenia z poprzednich lat, ze wykłady (poza Dniami Księdza Tischnera) i spotkania poetyckie nie cieszą się dużym zainteresowaniem, związku z czym zaprzestano ich organizacji.

9. Na zlecenie Towarzystwa wykonana została szczegółowa dokumentacja fotograficzna z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Starym Sączu w dniu 29 października 2016 r. gratisowo przez Andrzeja Ramsa.                                                       

10. Nasze Towarzystwo było  nominowane do nagrody marszałka województwa małopolskiego „Kryształy Soli”. Odpowiedni wniosek złożył Pan Burmistrz Starego Sącza. Nagrody jednak nie zdobyto a w uroczystej gali wręczenia w Krakowie uczestniczył Prezes TMSS.

11. Trzykrotnie gościliśmy w progach naszego muzeum telewizję.

- podczas realizacji reportażu z okazji ogłoszenia św. Kingi patronką miasta oraz kręcono zdjęcia do programów „Odkryj Małopolskę na rowerze” i  „Z Andrusem po Galicji.”

 Projekt „Prowadzenie Muzeum Regionalnego”.

Efekty pracy każdego muzeum określa liczba zwiedzających. W 2016 r.  odnotowano zadawalający wzrost:

 - frekwencja ogółem w 2016 r. muzeum zwiedziło 4116 osób tj. o 362 więcej niż w 2015 r. /3754/ tj. 9,64 %, w tym za biletami 3530 osób tj. o 490 więcej niż w 2015 r. /3040/ czyli 16,12 %. Bezpłatnie zwiedziło  muzeum 586 osób tj. o 128 osób mniej niż w 2015 r. /714/ Odnotowano też 128 turystów zagranicznych tj. o 29 więcej niż w roku poprzednim. Bardzo cieszy wzrost  po raz  kolejny ilości zwiedzających, którzy świadomie wybierają pobyt w muzeum i wykupują bilet co powoduje również wzrost dochodów.                                                                 

Niestety tendencją rosnącą jest spadek zwiedzających bezpłatnie muzeum, gdyż coraz rzadziej odwiedzają muzeum miejscowe szkoły, które maja wstęp bezpłatny. I tak, w 2016 r. łącznie odbyło się 10 lekcji muzealnych dla: zimowiska 1, LO – 2, SP w St. Sączu 1 klasa, ZSP 3, Przedszkola z Gołkowic i St. Sącza po 1. Słuchaczami łącznie było 163 dzieci i młodzieży.

 - zatrudnienie bez zmian: 2  kustoszy, księgowość i sprzątanie na umowę – zlecenie na godziny

Dotacja z Gminy Stary Sącz w wysokości 57.000,00 wykorzystana była w całości na płace dla tych pracowników. Wszystkie funkcje zarządu pełnione są społecznie.

 - darowizny eksponatów:

otrzymaliśmy w darze: pianino od p. Antoniny Zakrzewskiej, portret ks. Tischnera od p. Andrzeja Udzieli z Binczarowej, od p. Macieja Górki z Głowna pamiątkowy album ze skryptami z więzienia w Tarnowie oraz z listami z KL Auschwitz pisanymi w okresie II wojny światowej przez Józefa Górkę oraz od p. Krystyny Kozielskiej 31 eksponatów etnograficznych i wojskowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 - zakupy sprzętu i wyposażenia : urządzenie nagłaśniające, krzesła składane drewniane, odtwarzacz płyt CD oraz 2 witryny wystawiennicze

 - konserwacje eksponatów

 Księga protokołów cechu tkackiego z lat 1815 – 1877 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu a pośrednikiem w załatwianiu spraw z tym związanych był p. dr Andrzej Lorczk starosądeczanin, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Podczas przeprowadzania inwentaryzacji i porządkowaniu magazynów na strychu znaleziono stary duży obraz olej na płótnie przedstawiający Matkę Boską z dzieciątkiem. Obraz był bardzo zniszczony zwłaszcza w dolnej części; konserwacji podjął się konserwator dzieł sztuki artysta plastyk Józef Stec.

 Praca stała:                                                                                                                                                                                   
 Udostępnianie muzeum zwiedzającym, lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, oprowadzanie po zbiorach, opieka nad eksponatami, pomoc w pisaniu prac wszelakiego typu poprzez udostępnianie archiwum i biblioteki, informacja naukowa i turystyczna.

 Członkowie Towarzystwa:

 Liczba członków na koniec 2016 r. wynosi 91 osób  i spadła o 11 osób / na koniec  2015 r. - 102 osoby/ , składki zapłaciło 41 osób, wykreślono ze względu na nieopłacenie składek ponad 3 lata 8 osób, zmarło 5 członków, zrezygnowała 1 osoba; zapisało się 3 nowych członków.”

 Walne zebranie członków Towarzystwa przyznało komandorowi Franciszkowi Wróblowi prestiżowy tytuł Honorowego Członka Towarzystwa.

  Zwieńczeniem zebrania było przyjęcie planu pracy Towarzystwa Miłośników Starego Sącza w 2017 r., a w nim: 

 - Obchody likwidacji żydowskiego getta w Starym Sączu 17 sierpnia 2017 r. Wykonanie  i odsłonięcie  głazu  pamiątkowego – plac przed biblioteką. Wystawa plenerowa „Twarze pamięci”. Seminarium „Zagłada Żydów starosądeckich”, 

 - 11. Dni Księdza Tischnera 8-11 marca 2017 – wspólnie z Gminą Stary Sącz. 8. III. - ks. prof. Mirosław Jagiełło  UPJ2– wykład filozoficzny. 9. III. - Spotkanie nt. Ekumenizmu z ks. Dariuszem Chwastkiem – proboszczem Parafii Ewangelicko- Augsburskiej Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. 10. III. - Wykład dra hab. prof. UP Antoniego Szweda pt. „Ks. Józef Tischner i jego myślenie o solidarności”. 11. III. Msza Św. w klasztorze ss. Klarysek, 

 - Noc Muzeów – pokaz pracy konserwatora dzieł sztuki na przykładzie odnowy obrazu olejnego oraz wystawa prac Nikifora Krynickiego, 

 - Wytypowanie kolejnych nagrobków na starosądeckich cmentarzach i wykonanie ich renowacji, 

 - Kolejna kwesta na ratowanie starosądeckich nekropoli,

 - Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu  fotograficznego „Stary Sącz kreatywnie”-  edycja II „Bramy i furty w przestrzeni miejskiej” wspólnie z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym. Ogłoszenie wyników konkursu i zorganizowanie wystawy pokonkursowej,  

 - Projekt prowadzenie muzeum regionalnego - konserwacja eksponatów; a. pamiątkowy album z grypsami z więzienia w Tarnowie i listami z KL Auschwitz pisanymi w okresie II wojny światowej przez Józefa Górkę; b. obraz olejny na płótnie „Przemienienie Pańskie”; Zakupy sprzętu i wyposażenia: a. ramy; b. żaluzje do sali na I piętrze; c. odtwarzacz DVD,

 - Praca stała: udostępnianie muzeum zwiedzającym, oprowadzanie po muzeum, „lekcje muzealne”.


Konkurs fotograficzny „Stary Sącz kreatywnie…” rozstrzygnięty

W piątek 28 października 2016 r. ogłoszono wyniki I edycji konkursu fotograficznego „Stary Sącz - kreatywnie - Spuścizna św. Kingi” zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza oraz Krynickie Towarzystwo Fotograficzne, pod patronatem Burmistrza Starego Sącza i Starosty Nowosądeckiego.

W konkursie wzięło udział 11 autorów z całej Polski, którzy nadesłali łącznie 43 prace w dwóch kategoriach: prace artystyczne (20) oraz fotografie dokumentalne (23). Laureatów wybrało jury w składzie: Andrzej Długosz - prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza (przewodniczący), Juliusz Jarończyk prezes Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego - Krynica Zdrój, Alicja Przybyszowska - wiceprezes KTF - Krynica Zdrój, Andrzej Rams - fotograf, aktywista Towarzystwa Miłośników Starego Sącza (członkowie jury).

Wyniki. Kategoria „dokument”: I nagroda - Maria Bogusława Wójcik za pracę „Sklepienie kaplicy”, II nagroda - Aneta Wójcik za pracę „Źródełko”, III nagroda - Wojciech Kostrzewa za pracę „Latarnia”; wyróżnienie - Wojciech Kostrzewa za pracę „Panorama”. Indywidualny dyplom Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego otrzymał Wojciech Kostrzewa za pracę „Baranek”. Kategoria „artystyczna”: I nagroda - Wojciech Kostrzewa za pracę „Brama”, II nagroda -  Michał Piotrowski za pracę „Klasztor sióstr klarysek”, III nagroda - Renata Michalczyk za pracę „Modlitwa u klarysek”; wyróżnienie - Wojciech Kostrzewa za pracę „Patronka”. Indywidualny dyplom Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego otrzymała Aneta Wójcik za pracę „Kapliczka św. Kingi”.

"Sklepienie kaplicy" - I nagroda w kategorii "dokument" dla Marii Bogusławy Wójcik.


WYSTAWA „ADA SARI – ŻYCIE, KARIERA I SŁAWA” W SĄDECKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NOWYM SĄCZU

W dniu 8 marca 2016 r. w zabytkowych piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu przy ul. Franciszkańskiej otwarto wystawę pt. „ Ada Sari – życie, kariera i sława”, przygotowaną przez towarzystwo Miłośników Starego Sącza z okazji zakończenia digitalizacji listów Ady Sari do rodziców z lat 1907-1927 w Sadeckiej Bibliotece Publicznej, oraz przypadająca w czerwcu 130 rocznica urodzin tej największej śpiewaczki operowej I połowy XX w.  Spotkanie otworzyła dyrektor Biblioteki pani Barbara Pawlik. Potem głos zabrał prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, który podziękował pracownikom Biblioteki za olbrzymi wkład pracy włożony w digitalizację 405 listów , która trwała od maja ubiegłego roku. Następnie pani Iwona Droździk, która wstępnie przygotowywała listy do kopiowania, w przepiękny sposób opowiedziała o treści listów Maestry. Mieszkającego w Stanach Zjednoczonych bratanka Ady Sari Piotra Szayera reprezentował Jego przyjaciel z Krakowa pan Józef Kisielnicki .Obecna była synowa bratanicy Ady Sari Jolanta Czech

W otwarciu wystawy udział wzięły władze Starego Sącza z panią Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Zielińską i Wiceburmistrzem Starego Sącza Kazimierzem Gizickim. Otwarcie wystawy cieszyło się szczególnym zainteresowaniem mediów : mówiono o niej m.in. w I i II Programie Polskiego Radia.


W muzeum gościli jurorzy konkursu im. Ady Sari

W maju 2015 r. w muzeum gościli: burmistrz Jacek Lelek wraz z Małgorzatą Walewską przewodniczącą jury Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu.

W muzeum gościli także zagraniczni uczestnicy jury 18. Festiwalu i 16. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu: Angelo Gabrielli (Włoch), Daniel Dollé (Szwajcaria), Andrejs Žagars (Łotwa) oraz dyr. Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu Antoni Malczak. W tym roku MCK organizowało prestiżową imprezę od 9 do 16 maja. Czwartek 14 maja 2015 r. był dniem przerwy w przesłuchaniach konkursowych, przeznaczonym na próby artystów z orkiestrą przed ostatecznymi rozstrzygnięciami. Tego dnia oficjele tradycyjnie wybrali się do Starego Sącza. Najpierw oglądali dom i kamienicę Szayerów przy ul. Sobieskiego, z tablicami upamiętniającymi Adę Sari (Jadwigę Szayer) i złożyli tam wiązanki kwiatów, a później przeszli do Muzeum Regionalnego z izbą pamięci Maestry. Prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza Andrzej Długosz opowiadał gościom o pozyskanych ostatnio kilkuset listach i telegramach pisanych w latach 1907-1927 przez wybitną sopranistkę (później pedagoga) do rodziców w Starym Sączu. Wszyscy obecni z zachwytem wsłuchiwali się w głos jednej z największych śpiewaczek wszechczasów, odtwarzany z płyty Ada Sari: Królewska Kolekcja [CD].


Nowa tablica pamiątkowa w mieście (w 5. rocznicę wizyty prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Starym Sączu)

W dniu 3 czerwca 2014 r. minęła 5. rocznica wizyty w Starym Sączu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Prezydent gościł w Klasztorze Sióstr Klarysek, gdzie zgodnie z wielowiekową tradycją jako głowa państwa wszedł za klauzurę wraz ze świtą bez czyjegokolwiek pozwolenia oraz przeszedł na starosądecki rynek gdzie spotkał się z mieszkańcami miasta.

Aby upamiętnić to wydarzenie Towarzystwo Miłośników ufundowało i wmurowało tablicę pamiątkową na frontonie zabytkowego „Domu na Dołkach” przy starosądeckim rynku.

Uroczyste odsłonięcie poprzedziła Msza Św. odprawiona w kościele klasztornym w intencji Marii i Lecha Kaczyńskich, którą celebrowali ks. Marek Tabor – proboszcz Parafii św. Elżbiety Węgierskiej i ks. prałat Alfred Kurek. Aktu odsłonięcia dokonali Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza oraz ks. prałat Alfred Kurek. W uroczystości udział wzięło kilkadziesiąt osób.


Dziesięć tysięcy złotych z dziesiątej kwesty

W kweście na starosądeckich cmentarzach zorganizowanej po raz dziesiąty przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza brało udział osiemnaście osób. Zebrano 10.048,48 złotych.

Komisja siedmioosobowa z udziałem kwestujących oraz Andrzeja Długosza i Karola Fijałkowskiego – prezesa i skarbnika TMSS policzyła zawartość puszek i sporządziła protokół w poniedziałek 3 listopada. Hojni darczyńcy wsparli dzieło renowacji zabytkowych nagrobków w Starym Sączu kwotą 10.048,48 złotych. W zależności od czasu i miejsca kwestowania w sobotę 1 listopada 2014 r. do jednej puszki trafiło od 250 do 1300 zł, średnio 591 zł. Na cmentarzach kwestowali: Paweł Broniszewski, Kazimierz Gizicki, Adam Górski, Karol Hopek, Zofia Kucharska, Marian Kuczaj, Ignacy Kurowski, Jacek Lelek, Jolanta Młodkowska-Czech, Andrzej Nicpoński, Elżbieta Pietruch, Andrzej Rams, Marek Sekuła, Wojciech Setlak, Sławomir Szczepaniak, Danuta Sułkowska, Ewa Zielińska, Ewa Zięba. Towarzyszyła im młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu: Aleksandra Ciesielska, Patrycja Csorich, Agnieszka Fiut, Anna Fryc, Kamil Gancarczyk, Ewelina Gizicka, Karolina Hedwik, Maria Hejnold, Przemysław Hojnor, Anita Janik, Wiktor Jawor, Katarzyna Kania, Barbara Kałużyńska, Aleksandra Konieczny, Paulina Konstanty, Karolina Król, Natalia Krzak, Agnieszka Kubowicz, Albert Maciuszek, Karolina Mikulec, Pamela Nowobilska, Iwona Ogorzałek, Jakub Pajor, Maria Pierzga, Klaudia Potok, Natalia Sajdak, Gabriela Sojka, Maria Śmierciak, Martyna Tokarczyk, Beata Wastag, Eryk Węgrzyn, Małgorzata Wojsław, Klaudia Wojtas, Grzegorz Wójcik.


W 2014 roku odnowiono kolejne pomniki

W 2014 roku staraniem Towarzystwa Miłośników Starego Sącza odnowione zostały na starosądeckich cmentarzach 3. zabytkowe nagrobki a 4. jest w trakcie realizacji (to pokłosie kwesty w 2013 r.).

Są to zabytkowe nagrobki na starym cmentarzu; Tekli z Chmurów Cięciwowej żyjącej w latach 1873 – 1927 obywatelki, jeden z ostatnich nagrobków tzw. ślimakowych; Rodziny Długoszewskich – Stanisławy nauczycielki zmarłej w 1924 r. w wieku l. 60, Feliksa profesora seminarium zmarłego w 1928 r. przeżywszy l. 64, oraz Antoniny z Jankowskich Mikutowej, Długoszewskiej zmarłej w 1935 r. w Neapolu wdowie po profesorze gimnazjum.

Na nowym cmentarzu: Rodzeństwa Kwiatkowskich – Karoliny nauczycielki zmarłej w 1986 i Michała i Michała zmarłego w 1912 r. ucznia gimnazjum.

W trakcie realizacji jest restauracja grobowca- zasłużonego obywatela Starego Sącz lekarza i filantropa, który swój dom przekazał na rzecz powstającej ochronki przez długie lata prowadzonej przez siostry służebniczki.

Całość realizacji remontów kosztować będzie 9 tys. zł. a środki te pozyskano z kwesty we Wszystkich Świętych w ubiegłym roku.

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy uczestniczą w tym pięknym dziele.

Copyright © Muzeum Regionalne w Starym Sączu