Towarzystwo Miłośników Starego Sącza oraz Krynickie Towarzystwo Fotograficzne zapraszają do udziału w Konkursie Fotograficznym „Stary Sącz - kreatywnie ” edycja III pt. ”Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie miasta i gminy Stary Sącz”.

Tematem tej edycji konkursu są kapliczki i krzyże przydrożne na terenie miasta i gminy Stary Sącz. Organizatorzy oczekują fotografii ściśle związanych z tymi elementami architektury malowniczo wpisanymi w Polski pejzaż. Fotografie wykonane z myślą o tym konkursie będą swoistą kroniką i przeglądem stanu zachowania dzieł dawnych budowniczych jak i współczesnych. Prace mogą zawierać: bryły zabytków, detale zewnętrzne i wewnętrzne wykorzystując specyficzne oświetlenie charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. Fotografie mogą przedstawiać wydarzenia dotyczące bezpośrednio tematu konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie (regulamin) i załączniki (zgłoszenie, zgoda dla uczestnika niepełnoletniego):

Regulamin konkursu 2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

B A N N E R     P L A K A T

Komunikat Komisji Konkursowej