Towarzystwo Miłośników Starego Sącza serdecznie zaprasza

na 12. Dni Księdza Tischnera, Stary Sącz, 14 – 17 marca 2018 r.

pod honorowym patronatem Jacka Lelka Burmistrza Starego Sącza

 

14.03.2018 r. /środa/, godz. 17.00, Muzeum Regionalne, Rynek 6

Rewolucja w Kościele czy głęboka reforma?

Piąta rocznica pontyfikatu papieża Franciszka

- wykład Janusza Poniewierskiego

13 marca przypada 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Z tej okazji warto zapytać, jakie są najważniejsze dokonania obecnego biskupa Rzymu. Czy i na ile zmieniają one Kościół? Kto ma rację: zwolennicy papieża, którzy dostrzegają w jego pontyfikacie powrót do Ewangelii, czy raczej krytycy Bergoglia, którzy oskarżają go o zrywanie z tradycją?

 

15.03.2018 r. /czwartek/, godz. 17.00 Muzeum Regionalne, Rynek 6

Wizja Kościoła w Polsce według Jerzego Turowicza

- wykład Anny Matei

„Przyszłość Kościoła w Polsce zależy od sposobu jego obecności w życiu naszego kraju. Ta obecność ma tylko dwa wyznaczniki: głoszenie Ewangelii i świadectwo dawane Ewangelii”. Wieloletni redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" miał bardzo konkretną wizję Kościoła w Polsce: ubogiego, formującego sumienia, pozbawionego wpływów i władzy politycznej, świadomego wiary i wynikających z tego zobowiązań. Świadectwem tego jest jego publicystyka- szereg tekstów, dotyczących spraw i kondycji Kościoła w Polsce, powstałych od lat 30. do lat 90. XX wieku. Odwołując się do tekstów Turowicza, postaram się tę wizję przypominać. Pokazując jednocześnie, jak bardzo nie straciła ona na aktualności i wciąż jest wspólnym zadaniem do odrobienia dla wszystkich, którzy w wizji Kościoła ubogiego i pozbawionego wpływów dostrzegają drogę, którą warto podążać, by dawać świadectwo własnej wiary.

 

16.03.2018 r. /piątek/, godz. 17, Muzeum Regionalne, Rynek 6

Józefa Tischnera rozważania o dobru i złu.

- wykład dr Izabeli Marszałek

„Problem zła stanowi od wieków przedmiot nieustannych dociekań. Ludzkie uwikłanie w zło wydaje się wciąż, a może coraz bardziej, aktualne. Było ważne i aktualne dla ks. Prof. Józefa Tischnera, który pytał, jak w przestrzeni relacji międzyludzkich zło staje się rzeczywistością i w jakich postaciach jest ono przez nas doświadczane. Zarówno pojęcie dobra jak i zła można przybliżyć jedynie poprzez wniknięcie w różnorakie wątki dramatyczne zawiązujące się pomiędzy ludźmi.  Tischner podejmuje się próby uchwycenia fenomenu zła w świetle ogólnej idei dobra. Idea ta stanowi bowiem pierwotność doświadczenia świata. Myśleć w oparciu o ideę dobra, to odsłaniać tragizm ludzkiego istnienia.”

 

17.03.2018 r. /sobota/, godz. 10.00, klasztor Sióstr Klarysek

Msza Święta w intencji ks. Józefa Tischnera – celebruje ks. kapelan  Stanisław Śliwa

oprawa liturgiczna dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

 

Wstęp wolny!

Patronat medialny: „starosądeckie.info”, „Z Grodu Kingi

Zobacz fotografie z galerii muzeum