Serdecznie zapraszamy na 5. Noc Muzeów do Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, Rynek 6, w dniu 19 maja 2017 r. w godzinach od 19.00 do 21.00.

W programie „nocy muzeum” oprócz zwiedzania, spotkanie z Józefem Stecem, znanym sądeckim artystą plastykiem, konserwatorem dzieł sztuki i zabytkowych budowli, właścicielem Pracowni plastycznej i konserwatorskiej Arstec, który corocznie odnawia na zlecenie naszego Towarzystwa zabytkowe nagrobki na starosądeckich cmentarzach. Pan Józef odnowił również, widoczny na zdjęciu, XIX wieczny obraz Matki Bożej z dzieciątkiem, ze zbiorów naszego muzeum. Podczas spotkania pokaże na przykładzie obrazu olejnego jak dokonuje się taką rewaloryzację. W trakcie wieczoru zobaczyć będzie można również oryginalne prace Nikifora Krynickiego, z własnej kolekcji Józefa Steca. 

Andrzej Długosz, Prezes Towarzystwa